Terug naar het overzicht

Lowlands 2022

De 28ste editie van ‘A Campingflight to Lowlands Paradise’ vindt plaats van donderdag 18 t/m maandag 22 augustus 2022 op het evenemententerrein van Walibi Holland. Gedurende deze dagen zal de gemeente uitgebreid worden met 65.000 festivalgangers. Dit betreft voornamelijk weekend bezoekers.  

Verkeer
De camping zal op donderdag 18 augustus 2022 om 09:00 uur geopend worden. Dit zorgt ervoor dat het omliggende wegennet rond- en voor dit tijdstip veel drukker is dan normaal. Als u het evenement niet bezoekt dan wordt geadviseerd het gebied rond het evenemententerrein op donderdag 18 augustus 2022 te vermijden. Dit gebied behelst met name de Harderbosweg, Spijkweg, Bremerbergweg en Oldebroekerweg.

Ook op vrijdag 19 augustus 2022 en maandag 22 augustus 2022 kan het zijn dat u rond dit gebied te maken krijgt met verkeersmaatregelen. De hinder rond dit gebied zal duren tot ongeveer 12:00 uur. Dit maakt dat ook tot dit moment sterk aangeraden wordt om het gebied rond het evenemententerrein te vermijden.

Geluid

De gemeente Dronten heeft voor het evenement Lowlands in de omgevingsvergunning van Walibi Holland, geluidnormen vastgelegd. Deze geluidnormen zijn algemeen landelijk aanvaarde normen en wijken niet af van vergelijkbare evenementen die op dit terrein plaatsvinden.

Het beperken van geluidshinder is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt namens de gemeente Dronten toezicht op verschillende milieu aspecten, waaronder ook geluid. Tijdens Lowlands wordt er door zowel de OFGV, Walibi Holland, als de evenementenorganisatie op diverse punten geluidmetingen verricht. Er wordt daarbij getoetst of er aan de, in de vergunning gestelde, geluidnormen wordt voldaan. Dit betekent echter niet dat het uitgesloten wordt dat er in de omgeving van het evenement van tijd tot tijd overlast door muziekgeluid wordt waargenomen. Mocht u geluidshinder ervaren dan kunt u hiervan een melding doen via een formulier op de website van de OFGV. Onderaan de pagina is een link naar deze site geplaatst. Geluidsmeldingen die binnen gekomen zijn worden door de OFGV geregistreerd en geanalyseerd. Vervolgens zal er een terugkoppeling en advies naar de gemeente Dronten komen. De gemeente neemt dit mee in de evaluatie van het evenement. De gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, de eventuele vervolgstappen zijn.

Gevonden en/of verloren items

Mocht je tijdens het evenement iets verloren zijn of heb je juist iets gevonden, ga dan naar www.verlorenofgevonden.nl. Vanaf dinsdag 23 augustus 2022 09:00 uur zullen de gevonden voorwerpen (met uitzondering van sleutels, brillen, tenten en kledingstukken) geregistreerd worden op deze website. Relevant om te weten dat:
– Bankpassen en OV kaarten teruggestuurd zullen worden naar de bijbehorende instanties;
– Rijbewijzen teruggestuurd worden naar het RDW (Postbus 9000, 9640 HA Veendam) en;
– Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en/of ID kaarten), zoals wettelijk vereist, vernietigd zullen
  worden. Buitenlandse reisdocumenten zullen naar de desbetreffende ambassade verstuurd worden.

Op www.verlorenofgevonden.nl kun je ook een gevonden voorwerp aanmelden. Mocht je een telefoon verloren zijn, vermeld dan in de registratie ook het imeinummer. Zodra er een ‘match’ is, dan neemt de gemeente contact met je op.

Overige meldingen
Mocht u een melding willen doen over het evenement, maar heeft het geen betrekking op het geluid, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten.
Dit kan per mail via evenementen@dronten.nl of via telefoonnummer 14 0321 (tijdens kantoortijden).