Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Dronten wil experimenteren

Door het uitwisselen van informatie, elkaar overtuigen en de besluitvormende raadsvergadering meer uit elkaar te trekken, wil de gemeenteraad de kwaliteit van het debat versterken. De gemeenteraad gaat in de maanden november en december van 2021 daarom meer experimenteren met de manier van werken en vergaderen. De vergaderingen gaan er de komende maanden dan ook iets anders uitzien. In plaats van de reguliere commissie- en raadsvergadering, belegt de raad een beeldvormende, oordeelsvormende en tot slot de besluitvormende raadsvergadering.

Meespreken en beeldvorming

Voorafgaand aan het oordeelsvormende debat wordt ‘beeldvorming’ als zelfstandige vergadering ingepland bij raadsvoorstellen of andere onderwerpen. Daarbij draait het voor raadsleden om inlezen, luisteren en vragen stellen. Aan beeldvormende vergaderingen kunnen ook stakeholders en inwoners deelnemen die graag willen meepraten over een onderwerp. Tijdens beeldvorming draait het niet om het politieke debat. Raadsleden gebruiken de vergadering om zich te laten informeren over een bepaald onderwerp en nemen (nog) geen (definitieve) politieke standpunten in. De gesprekken in de beeldvorming zijn geen politieke standpunten van de fracties en hebben nog een vrijblijvend karakter.

Oordeelsvormend debat

Het oordeelsvormend debat komt in de plaats van de huidige commissievergadering.
Dit is het platform waar partijen met elkaar het politieke debat te voeren. Er wordt per onderwerp begonnen met een ronde langs de fracties waarin partijen hun voorlopige standpunt toelichten. Vervolgens gaan de fracties onderling en met het college in debat.

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen blijven qua opzet hetzelfde en hebben een besluitvormend karakter.

De eerste informerende vergadering vindt plaats op 11 november en wordt, net als de andere vergaderingen, live gestreamd en is terug te kijken via www.dronten.bestuurlijkeinformatie.nl. Daarop vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen. Wilt u deelnemen aan een beeldvormende vergadering? Opgeven kan via griffie@dronten.nl