Terug naar het overzicht

Eenmalige energietoeslag lagere inkomens

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen een eenmalige energietoeslag van € 1.300 krijgen.

De energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300. 

Heeft u eerder al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. Wij zorgen ervoor dat u de extra € 500 automatisch ontvangt.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

U heeft hier recht op als u als huishouden een inkomen heeft dat lager is dan 130 procent van de geldende uitkeringsnorm.

130 procent van de uitkeringsnorm exclusief vakantietoeslag is voor:

  • een alleenstaande (ouder) € 1.348,26 netto;
  • gehuwden/samenwonenden € 1.926,08 netto.

Let op: voor pensioengerechtigden geldt een hoger bedrag.

130 procent van de uitkeringsnorm voor pensioengerechtigden exclusief vakantietoeslag is voor:

  • een alleenstaande (ouder) € 1.498,13 netto;
  • gehuwden/samenwonenden € 2.028,53 netto.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022:

  • in een inrichting verblijft (volgens artikel 1, onderdeel f van de Participatiewet); of
  • jonger bent dan 21 jaar; of
  • dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres heeft in de gemeente;
  • inwonend bent (kostendelersnorm).

Bent u student? Dan kunt u (na een recente uitspraak van een rechtbank) wel recht hebben op de energietoeslag. U moet dan wel kunnen aantonen dat u zelf een energiecontract hebt.

Hoe en tot wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen via deze link. Of haal een formulier op in het Huis van de Gemeente Dronten, De Rede 1.

Heeft de energietoeslag invloed op uw uitkering of toeslagen?

Nee, het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.