Terug naar het overzicht

Defqon.1 2022

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van vrije tijd, mobiliteit en welvaart zijn evenementen in hun aantal en omvang toegenomen. Zo ook in de gemeente Dronten. Dit variërend van kleine straatfeesten tot grootschalige en landelijk toonaangevende evenementen, zoals het festival Defqon1. De evenementen bieden bezoekers, toeristen en bewoners de mogelijkheid om in hun vrije tijd te genieten van kunst, cultuur, sport/spel en muziek. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van een gebied. Enerzijds geven de evenementen een goede impuls aan het sociaal-maatschappelijke en culturele leven, het toerisme en recreatie in de regio en de plaatselijke economie. Anderzijds brengt het organiseren van een evenementen risico’s met zich mee en kan het ook zorgen voor hinder. Het blijft een afweging van belangen. Met de organisator van een evenement wordt altijd geprobeerd hier balans in te vinden

Om eventuele hinder en (veiligheids)risico’s zo veel mogelijk te beperken onderneemt een organisator van een evenement veel stappen. Dit doet een organisator in samenwerking met onder andere Walibi Holland, de gemeente, politie, brandweer, OFGV en de GGD. Dit neemt echter niet weg dat bij het organiseren van grootschalige evenementen overlast kan worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld geluidsoverlast zijn maar ook een beperkte toegankelijkheid van wegen of zelfs afsluiting ervan. Dit is iets wat de gemeente Dronten in samenwerking met alle partijen zoveel mogelijk probeert te beperken maar niet kan voorkomen. Het zit hem in het vinden van de juiste balans.

Verkeer
Defqon.1 trekt naar verwachting 65.000 bezoekers naar Biddinghuizen, waarvan 50.000 kampeerders en 15.000 dagbezoekers (op vrijdag, zaterdag en zondag). De camping zal op donderdag 23 juni 2022 om 12:00 uur geopend worden. Dit zorgt ervoor dat het omliggende wegennet rond- en voor dit tijdstip veel drukker is dan normaal. Als u het evenement niet bezoekt wordt geadviseerd het gebied rond het evenemententerrein op donderdag 23 juni 2022 te vermijden. Dit gebied behelst met name de Harderbosweg (N306), Spijkweg, Bremerbergweg en Oldebroekerweg.

Ook op vrijdag 24 juni 2022, zaterdag 25 juni 2022, zondag 26 juni 2022 en maandag 27 juni 2022 kan het zijn dat u rond dit gebied te maken krijgt met verkeersmaatregelen. Zo wordt de Spijkweg tussen Bremerbergweg en de Enkweg op zaterdag en zondag van 21:00 uur tot 02:00 uur afgesloten. Enkel hulpdiensten, touringcars en taxi’s / K&R krijgen toegang vanaf de Elburgse zijde. Het fietspad blijft tijdens de afsluiting toegankelijk voor (brom)fietsers.

De camping zal op maandag 13:00 uur sluiten. Dit maakt dat ook op deze dag sterk aangeraden wordt het gebied rond het evenemententerrein te vermijden.

Geluid
De gemeente Dronten heeft voor het evenement Defqon.1 in de omgevingsvergunning van Walibi Holland, geluidnormen vastgelegd. Deze geluidnormen zijn algemeen landelijk aanvaarde normen en wijken niet af van vergelijkbare evenementen die op dit terrein plaatsvinden.

Het beperken van geluidshinder is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt namens de gemeente Dronten toezicht op verschillende milieu aspecten, waaronder ook geluid. Tijdens Defqon1 wordt er door zowel de OFGV, Walibi Holland als de evenementenorganisatie op diverse punten geluidmetingen verricht. Er wordt daarbij getoetst of er aan de, in de vergunning gestelde, geluidnormen wordt voldaan. Dit betekent echter niet dat het uitgesloten wordt dat er in de omgeving van het evenement van tijd tot tijd overlast door muziekgeluid wordt waargenomen. Mocht u geluidshinder ervaren dan kunt u hiervan een melding doen via een formulier op de website van de OFGV. Onderaan de pagina is een link naar deze site geplaatst. Geluidsmeldingen die binnen gekomen zijn worden door de OFGV geregistreerd en geanalyseerd. Vervolgens zal er een terugkoppeling en advies naar de gemeente Dronten komen. De gemeente neemt dit mee in de evaluatie van het evenement. De gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, de eventuele vervolgstappen zijn.

Gevonden en/of verloren items
Mocht je tijdens het evenement iets verloren zijn of heb je juist iets gevonden, ga dan naar www.ilost.nl. Vanaf dinsdag 28 juni 2022 zullen de gevonden voorwerpen geregistreerd worden op deze website. Relevant om te weten dat:

  • Bankpassen en OV kaarten opgestuurd zullen worden naar de bijbehorende instanties;
  • Rijbewijzen (aangetekend) opgestuurd zullen worden naar het RDW (Postbus 9000, 9640 HA Veendam)
  • Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en/of ID kaarten), zoals wettelijk vereist, vernietigd zullen worden. 

Overige meldingen
Mocht u een melding willen doen over het evenement, maar heeft het geen betrekking op het geluid, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten.
Dit kan per mail via gemeente@dronten.nl t.a.v. Evenementen of via telefoonnummer 140321 (tijdens kantoortijden).

Een klacht indienen kunt u doen bij OFGV via deze link.