Bestemmingsplannen Poort van Dronten

Home > Wonen > Bestemmingsplannen > Dronten > Bestemmingsplannen Poort van Dronten
Plangebied bestemmingsplannen Poort van Dronten

Na het bestemmingsplan Bedrijventerrein Rendierweg zijn nog 2 wijzigingsplannen vastgesteld voor het bedrijventerrein om een goede aansluiting op de N23 te realiseren. Deze 3 plannen zijn hieronder te downloaden.

Voor de ingebruikname van een bedrijfspand is het verstandig om bij de gemeente te informeren of uw bedrijfsactiviteiten daar zijn toegestaan. U kunt hiervoor het formulier hieronder downloaden, invullen en opsturen of mailen. Indien u zelf een pand laat bouwen is de bestemmingsplantoets een onderdeel van het omgevingsvergunningtraject. 

Bezoekadres

De Rede 1, 8251 ER Dronten

Postadres

Postbus 100
8250 AC  Dronten

Tel. 14 0321
E-mail gemeente@dronten.nl

Social media

Link naar ons twitteradres @volgdronten


 


 

  • aA
  • Lees voor
  • Hoog contrast