Bestemmingsplan Herziening Dronten Kern

Home > Wonen > Bestemmingsplannen > Dronten > Bestemmingsplan Herziening Dronten Kern

Dit bestemmingsplan bevat een zestal locaties in de kern Dronten waar geen goede bestemmingsplanregeling van toepassing was:

  • Praktijklokaal Baskenstraat;
  • Appartementencomplex De Stag;
  • Kerkgemeenschap Shekina;
  • Beheerdersgebouw begraafplaats De Wissel;
  • Bijentuin aan De Zuid;
  • Paardenweide De Zuid.

Bezoekadres

De Rede 1, 8251 ER Dronten

Postadres

Postbus 100
8250 AC  Dronten

Tel. 14 0321
E-mail gemeente@dronten.nl

Social media

Link naar ons twitteradres @volgdronten


 


 

  • aA
  • Lees voor
  • Hoog contrast