Bestemmingsplan De Graafschap

Home > Wonen > Bestemmingsplannen > Biddinghuizen > Bestemmingsplan De Graafschap
Plangebied bestemmingsplan De Graafschap

Dit plan is een zogenaamd globaal moederplan en bevat nader uit te werken regels voor de woongebieden. De 1e fase van de wijk De Graafschap is uitgewerkt in het uitwerkingsplan De Graafschap fase 1.

Bezoekadres

De Rede 1, 8251 ER Dronten

Postadres

Postbus 100
8250 AC  Dronten

Tel. 14 0321
E-mail gemeente@dronten.nl

Social media

Link naar ons twitteradres @volgdronten


 


 

  • aA
  • Lees voor
  • Hoog contrast