Bestemmingsplan Buitengebied (9010) enkel voor bedrijven met vee

Home > Wonen > Bestemmingsplannen > Overige > Bestemmingsplan Buitengebied (9010) enkel voor bedrijven met vee
Plangebied bestemmingsplan Buitengebied

Let op: Voor het buitengebied is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied (D4000) vastgesteld. http://www.dronten.nl/wonen/bestemmingsplannen_3809/item/bestemmingsplan-buitengebied-d4000_20296.html

Voor de bedrijven waar vee gehouden wordt is het nieuwe bestemmingsplan niet van toepassing. Hiervoor geldt het bestemmingsplan Buitengebied (9010)

Deze adressen staan genoemd in de bijlage.

Sinds de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied zijn er vele wijzigingsplannen onherroepelijk geworden ten behoeve van erfvergrotingen of functiewijzigingen. Deze zijn niet allemaal weergegeven.

Bezoekadres

De Rede 1, 8251 ER Dronten

Postadres

Postbus 100
8250 AC  Dronten

Tel. 14 0321
E-mail gemeente@dronten.nl

Social media

Link naar ons twitteradres @volgdronten


 


 

  • aA
  • Lees voor
  • Hoog contrast