Dronten geeft je de ruimte

Feiten en cijfers

Home > Bestuur & Organisatie > Feiten en cijfers

Bevolkingscijfers per maand

Hieronder vind u de bevolkingscijfers per maand, welke maandelijks worden geactualiseerd.
 

          Bevolking per maand 2015
Datum                    Biddinghuizen     Dronten Swifterbant     Gemeente
1 januari 6.138 27.804 6.442 40.384
1 februari 6.141 27.776 6.432 40.349
1 maart 6.124 27.792 6.441 40.357
1 april        
1 mei        
1 juni        
1 juli        
1 augustus        
1 september        
1 oktober        
1 november        
1 december        

 

Dronten feiten en cijfers bevolking 

U kunt onderaan deze pagina het rapport Dronten feiten en cijfers bevolking 2013 downloaden. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2014. 

Leefbaarheidsmonitor

De Leefbaarheidsmonitor is een instrument om de beleving van de leefbaarheid te meten en te presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst wordt bewoners gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema's in hun buurt. In 2006 besloten Oost Flevoland Woondiensten en de gemeente Dronten om zo'n leefbaarheidsonderzoek te houden. De vierde Leefbaarheidsmonitor is begin 2014 wederom uitgevoerd in samenwerking met Oostelijk Flevoland Woondiensten. U kunt onderaan deze pagina het rapport Leefbaarheidsmonitor gemeente Dronten 2014 downloaden.

Lokale sociale structuurschets

Het rapport 'Lokale Sociale Structuurschets 2012' van de gemeente Dronten is weer verschenen. De lokale sociale structuurschets is een jaarlijks terugkerende verzameling gegevens over de samenleving van de gemeente Dronten. Gegevens over bevolking, werk en inkomen, wonen, veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en participatie zijn in de structuurschets terug te vinden. U kunt onderaan deze pagina de Lokale sociale structuurschets 2012 downloaden.

Waar staat je gemeente

De gemeente Dronten heeft in het voorjaar van 2014 voor de derde keer meegedaan aan een benchmark ‘De Staat van de gemeente’ in de gemeentecategorie 25.000 tot 50.000 inwoners. In dit onderzoek gaven inwoners hun oordeel over de dienstverlening, betrokkenheid bij besluitvorming, veiligheid, woonomgeving en partnerschap. De uitkomsten zijn onderverdeeld in 6 burgerrollen. De resultaten zijn gepubliceerd op de website www.staatvandegemeente.nl.

Integrale Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De gemeente Dronten vindt de mening van haar inwoners belangrijk en heeft om die reden meegedaan aan de Veiligheidsmonitor 2011. De resultaten van deze enquête zijn pas in de loop van 2012 beschikbaar gekomen en konden niet meer worden meegenomen in het Integraal Veiligheid Beleid 2012-2015. Via deelname aan de Veiligheidsmonitor kan de gemeente de wensen van de bewoners op het gebied van veiligheid(gevoelens) goed monitoren.

In 2014 doet de gemeente Dronten opnieuw mee aan de Veiligheidsmonitor. De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2014 worden gebruikt om het huidige Integraal Veiligheid Beleid te evalueren en als input voor het Integraal Veiligheid Beleid 2016-2019.

  • aA
  • Lees voor
  • Hoog contrast
    BiddinghuizenDrontenSwifterbant